DC Universe Online

DC Universe Online เกม MMO จาก Nintendo Switch จุดเด่นองเกมนี้ คือ ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาได้เอง ผู้เล่นสามารถเลือกเพศชายหรือเพศหญิงให้กับตัวละครได้ ระบบเกมจะให้ผู้เล่นเลือกรูปร่าง ลักษณะของตัวละคร เลือกฝ่ายได้ว่าต้องการให้ตัวละครอยู่ฝ่ายตัวร้ายหรืออยู่ฝ่ายฮีโร่ อุปนิสัยของตัวละคร เลือกสายอาชีพสำหรับตัวละคร มีทั้งสาย Magic สาย Meta และสาย Tech หลังจากนั้นผู้เล่นสามารถเลือกพลังให้กับตัวละคร ซึ่งมีหลากหลาย

Read More