Ninjala

Ninjala เกมแนว Action จาก Nintendo Switch ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเกม ระบบเกมจะมีเงื่อนไขการให้บริการ ผู้เล่นจะต้องกดปุ่ม Terms of Service เพื่อเข้าไปอ่านก่อน หลังจากนั้นค่อยกดปุ่ม I Agree ระบบเกมจะให้ผู้เล่นเลือกตัวละครนินจา จากทั้งหมด 8 ตัวละคร ผู้เล่นสามารถเลือกเปลี่ยนสีผม สีผิว สีตา แล้วกดปุ่ม OK

Read More